Kursmaterial

Roslagens Läromedel tillhandahåller kursmaterial inom Elteknik för gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Kurserna heter Verkstadsteknik grundkurs samt Mjuklödning & kontaktpressning.

  1. Koaxialkabel att skala och rätt montera banankontakter
  2.  Kretskort med passiva och aktiva komponenter att löda fast
  3. Lödnät att öva på så att rätt lödmängd appliceras
  4. Klämbar kontakt
  5. Klämbara förbindningar 7 olika
  6. Koaxialkabel med BNC stiftpropp som blir egen mätsladd

 

Kretskort med passiva och aktiva komponenter att löda fast

 

Lödnät att öva på så att rätt lödmängd appliceras

 

I kursen Verkstadsteknik-grundkurs kommer eleven att tillverka kretskortsfixturen som ses på bilden.

Skolreformer

Under åren har vi varit med om ett antal skolreformer för yrkesutbildning.

Ibland prioriteras teori. Ibland prioriteras själva hantverket.
Ibland i riktad kurs. Ibland utlagt i olika kurser.

Så kommer det säkert att vara även i framtiden, av den enkla anledningen att nya skolreforms-författare vill genomföra sina egna idéer.

Oavsett vem eller vilka som utformar nya skolreformer, så är vår nuvarande
och framtida övertygelse:

– Att man alltid återkommer till att prioriteringen måste ligga på själva hantverket, därför att det är detta som blivande hantverkare, oavsett yrkesinriktning, till allra största delen kommer att syssla med i sin egen framtid.

– Av denna anledning kommer vi även i framtiden, att för våra grundkurser i verkstadsteknik och mjuklödning att alltid prioritera själva hantverket!

Vad gäller om förbud mot användning av bly inom EU?

Vi har under året fått många frågor om vad som gäller för lod som innehåller bly.

Från Europaparlamentet har kommit två direktiv som gäller för bly:

WEEE-direktivet (2002/96/EG). Om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter. Ska se till att de farligaste ämnena försvinnner från avfallet.

RoHS-direktivet (2002/95/EG). Om begränsning av vissa farliga ämnen i
elektriska eller elektroniska artiklar.

Genom RoHS-direktivet förbjuds användningen av bl a bly i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter 1 juli 2006.

Förbudet om användning av bly gäller inte produkter som kom ut på marknaden före 1 juli 2006. Det innebär att det är tillåtet med blylod för våran kurs i Mjuklödning och kontaktpressning.

Om ni vill ha mer info om dessa båda direktiv så ansvarar i Sverige för frågor om:
WEEE-direktivet: Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se)
RoHS-direktivet: Kemikalieinspektionen (www.kemi.se)